คอนเสิร์ตจัดขึ้นการกุศล Music Battle ระหว่าง ติ๊ก ชีโร่ เจอกับ ไคล์ ดิลลิ่งแฮม

      Comments Off on คอนเสิร์ตจัดขึ้นการกุศล Music Battle ระหว่าง ติ๊ก ชีโร่ เจอกับ ไคล์ ดิลลิ่งแฮม

 

tikkyle

เป็นโครงการที่ ติ๊ก ชีโร่ ร่วมกับ ไคล์ ดิลลิ่งแฮม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นคอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อนำไปช่วยสนับสนุนสถาบันศึกษา ให้เด็กด้อยโอกาสได้ มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยสนับสนุน การเรียนรู้ สร้างคน สร้างบุคคลกรที่มีคุณภาพสู่สังคม

tik

การจัดงานการกุศลนั้น จัดที่นครินทร์เธียเตอร์ ซึ่งเป็นโรงละครเพิ่งสร้างมา เพื่อให้ศิลปินได้โชว์ผลงานต่างๆที่ตัวเองได้คิดสร้างสรรค์ โดยโรงละครนี้ มีพร้อมทั้งพื้นที่ อุปกรณ์ แสงสีเสียง เทคนิคต่างๆระดับมืออาชีพ และด้วยประเทศชาติบ้านเมืองกำลังอยู่ในความวุ่นวายนั้น ทางนครินทร์เธียเตอร์ได้คิดริเริ่ม จัดดนตรีเพื่อการกุศลขึ้น โดย เชิญศิลปินชื่อดังอย่าง ติ๊ก ชีโร่ และ ไคล์ ติลลิ่งแฮม

tikkyle

จุดประสงค์ที่แท้จริง เพื่อนำเอกลักษณ์ทางเสียงดนตรีมาผสมผสานกัน มีทั้งความเหมือนและแตกต่าง ระหว่าง วัฒนธรรมตะวันตก และ ตะวันออก และ เพื่อให้ดนตรีนำความสงบสุขมายังเมืองหลวงของเรา