มูลนิธิดนตรีบำบัดเพื่อเด็กพิการ

      Comments Off on มูลนิธิดนตรีบำบัดเพื่อเด็กพิการ

heart

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเรามีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการอยู่มากมาย ซึ่งมูลนิธิเหล่านี้ต่างก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยหลักแล้วจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการ มีเด็กจำนวนมากที่มีความพิการทางสมอง หรือที่เราเรียกว่าเด็กออทิสติกนั่นเอง หรือบางคนอาจต้องได้รับการฟื้นฟูหลังการผ่าตัด เด็กเหล่านี้ต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ขาดการพัฒนาทางด้านสมอง ด้านจิตใจ บางคนเกิดอาการซึมเศร้า บางครั้งเกิดอาการท้อแท้ บางครั้งผู้ปกครองของเด็กไม่สามารถที่จะมาดูแลที่โรงพยาบาลได้เนื่องมาจากเหตุผลต่างๆ จึงทำให้เด็กเหล่านี้เกิดปัญหาทางด้านของจิตใจมากขึ้นไปอีก จึงทำให้เกิดมูลนิธิเพื่อเด็กพิการขึ้นมา เพื่อที่จะมุ่งเน้นการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนหนึ่งก็ได้จากการบริจาคจากผู้ใจบุญทั้งหลาย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของสังคมไทย ที่เราไม่เคยทิ้งกันไปไหน

ในส่วนของการบำบัด อาจจะมีวิธีที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันไป แต่สิ่งสำคัญที่เชื่อว่าสามารถที่จะฟื้นฟูพัฒนาการทางด้านร่างกาย รวมไปจนถึงพัฒนาจิตใจของเด็กได้ ก็คือ ดนตรีบำบัด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่ามูลนิธิเพื่อเด็กพิการให้ความสำคัญ เพราะดนตรีนั้น มีส่วนช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายจากความรู้สึกกลัว กังวล หรือความรู้สึกอื่นๆ ทำให้เกิดการกระตุ้นในส่วนของการรับรู้ เพราะเด็กเหล่านี้มักจะมีอาการผิดปกติทางด้านการรับรู้ เช่น รับรู้ช้า สมาธิสั้น เป็นต้น ดังนั้นดนตรี จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูเด็กๆ เหล่านี้ ให้มีศักยภาพทางด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น

ดนตรีบำบัด เป็นกินกรรมที่จะเชื่อมโยงเด็กๆ เข้ากับศาสตร์ของเสียงดนตรี เด็กแต่ละคนจะมีความรู้สึก ความต้องการที่แตกต่างกันไป การที่เราให้เขาได้ฟังเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีที่แตกต่างออกไป ให้เขาฟังอย่างหลากหลาย จะทำให้เด็กสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาชอบอะไร และเมื่อเด็กได้ฟังแล้วรู้สึกดีกับเสียงๆ นั้น เด็กก็จะเข้ามาหาเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเอง และเมื่อเขาได้ลองจับ ได้สัมผัส ได้เล่นทำให้เกิดเสียงที่เขาชอบขึ้นมา จะทำให้เด็กเกิดความพึงพอใจ เหมือนได้ทำสิ่งที่สนองความต้องการของตน หลังจากนั้นก็จะเข้าสู้กระบวนการบำบัด โดยการสอนไปเรื่อยๆ ตามขั้นตอน กระบวนการต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เด็กได้ฝึกทั้งสมาธิ และเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการฟัง การสัมผัส การเชื่อมโยง แถมเสียงของดนตรียังช่วยจรรโลงจิตใจของเด็กให้มีความสงบมากขึ้น ทำให้ลืมความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ ได้  บางครั้งหากเด็กรู้สึกเครียด ตัวเด็กเองจะรับรู้โดยอัตโนมัติว่าดนตรี เป็นสิ่งที่จะช่วยพวกเขาให้หายจากอาการนี้ได้ ฉะนั้นดนตรีบำบัดนั้นนับว่าเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิควรให้ความสำคัญ และควรจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปจนถึงคนในสังคมเองที่จะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่