มูลนิธิ ตรีรัตน์ ส่งเสริมศาสตร์ความรู้ด้วยดนตรีบำบัด

      Comments Off on มูลนิธิ ตรีรัตน์ ส่งเสริมศาสตร์ความรู้ด้วยดนตรีบำบัด

 

chula

มูลนิธิ ตรีรัตน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ เป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่ดีมากๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มูลนิธินี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของคนไทย โดยเน้นไปที่การใช้ศาสตร์ของดนตรีมาช่วยในการช่วยเหลือ เรียกว่า Music Therapy หรือดนตรีบำบัด ถือว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการนำดนตรี รวมไปจนถึงองค์ประกอบอื่นๆ ของดนตรีอย่างเช่น เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ มาประยุกต์วิธีการนำเสนอ เพื่อที่จะช่วยให้พัฒนา ฟื้นฟู รักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย แต่จะเป็นกิจกรรมที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์มาอย่างดีตามหลักของวิทยาศาสตร์ เป้าหมายของดนตรีบำบัดไม่ได้เน้นไปที่การเพิ่มความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิด แต่จะมุ่งเน้นไปในด้านของการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้บำบัดเองว่าแต่ละคนนั้นมีความบกพร่องมากแค่ไหน โดยแต่ละคนก็จะมีความความแตกต่างการออกไป ดังนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆ ของดนตรีบำบัดจึงไม่มีตายตัว แต่สามารถที่จะยืดหยุ่น ปรับไปเรื่อยๆ ตามความเหมาะสม

มูลนิธิแห่งนี้ริเริ่มขึ้นด้วยแนวคิดของอาจารย์ตรีรัตน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ด้านดนตรีบำบัด ด้วยความที่อาจารย์เองมีความรู้ทางด้านนี้ แล้วท่านก็เห็นถึงปัญหาของสังคม จึงได้ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีในการช่วยเหลือสังคมด้วยการสร้างมูลนิธิแห่งนี้ขึ้นมา โดยการบำบัดดนตรีของมูลนิธิของท่านจะเรียนรู้การบำบัดด้วยระบบที่เรียกว่า One-to-Five Piano บำบัด ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่เรียนค่อนข้างง่าย ผู้บำบัดจะได้เล่นเปียโนด้วยตัวเอง ดังนั้นผู้บำบัดจึงได้รับรู้ถึงความซาบซึ้งของเสียงเปียโนโดยตรง ช่วยให้การพัฒนาของสมองดีขึ้น สิ่งที่ตามมาคืออารมณ์ และจิตใจของผู้บำบัดก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการช่วยเหลือสังคมของอาจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีการดำเนินการโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆ ผู้พิการ ที่ถึงแม้ว่าเกิดมาร่างกายอาจจะไม่พร้อม แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดี ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และพร้อมที่จะรักษาคนภาพชีวิตของน้องๆ ผู้พิการไปด้วยกัน

ข้อดีของการเรียนรู้ระบบ One-to-Five Piano คือมีวิธีการและเทคนิคที่ง่าย ดังนั้นทุกคนสามารถที่จะเล่นได้ จึงเป็นความสะดวกที่เด็กพิการทุกคนไม่ว่าจะมีความบกพร่องที่แตกต่างกันแกไปมากแค่ไหน ก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยระบบนี้ได้ แถมยังเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีพื้นฐานของการเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้มาก่อน ก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้ อย่างไรก็ตามหากเรายังเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มองเห็นถึงความสำคัญของชีวิตเด็กๆ เหล่านี้ เราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมได้ อาจจะไม่ต้องลงไปสอนเด็กๆ เล่นเปียโนแต่อย่างใด เพียงแค่ช่วยกันสนับสนุน หรืออาจจะบริจาคสิ่งของรวมไปจนถึงเงิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือมูลนิธิ ผลจากการช่วยเหลือของเราก็จะไปช่วยให้มูลนิธิสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเด็กๆ เหล่านี้มากขึ้น